Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Dom i Rodzina

Pakiet Bezpieczny Dom

Pakiet Bezpieczny Dom jest ofertą skierowaną do osób fizycznych.

Klient ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia: PAKIET MINI lub PAKIET MAX, różniące się wysokością oferowanych sum ubezpieczenia, zakresem ubezpieczenia oraz składką.

W zależności od wybranego pakietu TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

w PAKIECIE MINI:

  • stałe elementy i mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych
  • stałe elementy i mienie ruchome od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków osób zameldowanych w miejscu ubezpieczenia

w PAKIECIE MAX:

  • cały zakres obowiązujący w PAKIECIE MINI plus dodatkowo:
  • szyby i elementy szklane od stłuczenia w wyniku aktu wandalizmu lub zdarzenia losowego, z wyłączeniem szkód spowodowanych: pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna, huraganem, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu mechanicznego, powodzią, zalaniem, lawiną, obsunięciem lub zapadnięciem się ziemi, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem
  • przepięcia (powstałe z jakiejkolwiek przyczyny).

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.