Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Auto

Zielona Karta

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Aktualna lista krajów, na terenie których obowiązuje wymóg posiadania Zielonej Karty dostępna pod adresem www.pbuk.pl

Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.