Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Dom i Rodzina

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczającego przebywającego za granicą RP, który bezzwłocznie musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem mającym miejsce po przekroczeniu granicy RP.

Oferta TUZ TUW obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Umowa ubezpieczenia zapewnia, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, między innymi zwrot kosztów poniesionych na pobyt w szpitalu badania i zabiegi lekarskie, zakup niezbędnych lekarstw, transport ubezpieczonego do szpitala, transport do kraju. Ubezpieczenie obejmuje również zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem Ubezpieczonego do kraju oraz zwrot kosztów transportu zwłok.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie to gwarantuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Procentowy uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarzy, a wysokość świadczenia zależy od wybranej przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
W ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy, przeznaczone do osobistego użytku Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kosztów poniesionych z tytułu rezygnacji z imprezy turystycznej
W ramach tego zakresu ochroną ubezpieczeniową objęte są straty finansowe poniesione w wyniku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Ubezpieczonego lub jego wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej.

Pliki do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.